Fes-te soci!

CATEGORIA PREU OBSERVACIONS
Jove / Jugador 25 € comprèn aquelles persones menors de 25 anys i aquelles persones que són jugadors del club.
General 40 €
Soci Protector ** és una categoria especial, per a persones que volen ajudar fermament al C.E. Berga. Per a més informació, contactar amb el club.

 

Fes-te soci del Club Esportiu Berga omplint el formulari següent:

  Dades personals:


  Domiciliació de la quota de soci:  Autoritzacions:

  Marca la següent casella per donar el consentiment, d'acord amb el nou Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679) que és exigible a partir del 25 de Maig 2018 destinat a millorar la protecció i seguretat de les dades personals, hem actualitzat la nostra política de privacitat, i us informem que les dades personals incorporades en aquesta inscripció i a la documentació que s’adjunta, seran incorporats en un fitxer de propietat del Club Esportiu Berga, amb la finalitat d’enviar-vos publicitat sobre les activitats del club, si s’escau.

  Marca la següent casella per Acceptar i Declarar ser coneixedor de les condicions econòmiques d’aquesta inscripció , i per tant comprometre's a efectuar el pagament de les quantitats que correspongui, de la forma indicada, i a complir la Normativa de Règim Intern del Club Esportiu Berga com a soci.

  Marca la següent casella per Acceptar i Declarar ser coneixedor de la política de protecció de dades i privacitat del Club Esportiu Berga Disponible fent clic aquí